index

Rehabilitace a její techniky

Rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) je snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní pozice, případně i úspěšný výsledek této snahy.

Rehabilitace lidí poškozených nemocí nebo úrazem má být celospolečenský proces (ve smyslu tzv. ucelené, komprehenzívní rehabilitace) a představovat koordinovanou činnost všech složek společnosti (státu, institucí, organizací a jednotlivců) s cílem znovu zařadit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady do aktivního společenského života.

Ve své rehabilitační praxi používám dle diagnózy a potřeb klienta tyto techniky:

Detailní informace o metodice a účelu rehabilitačních technik naleznete vlevo.

REHABILITACE

Vojtova metoda

Myoskeletární medicína

LTV - léčebná tělesná výchova

Cvičení dle Mojžíšové

Léčba bolestivé kostrče

Léčba inkontinence

MFK - Myofasciální korekce

 

Rehabilitace - Hana Brathová

Design: Getahead 2013