index

Vojtova metoda

Vojtova metoda je nedílná součást moderních léčebných postupů v neurologii, ortopedii a dětském lékařství. Vojtovu metodu lze využít k terapii hybné poruchy od narození až do dospělého věku. Cíl této metody je samozřejmě různý

Profesor MUDr Václav Vojta je český neurolog, který se zasloužil o rozšíření znalostí v dětské neurologii a kineziologii. Je autorem metody reflexní lokomoce, která se používá především k léčbě dětí s dětskou mozkovou obrnou
a dětí s centrální koordinační poruchou. Má rozhodující vliv na správný vývoj hybnosti u dětí.

Od roku 1968 žil MUDr V. Vojta v emigraci a pracoval v Dětském centru v Mnichově. Do České republiky se mohl vrátit až po revoluci a jeho metoda se začala konečně používat i zde.

REHABILITACE

Vojtova metoda

Myoskeletární medicína

LTV - léčebná tělesná výchova

Cvičení dle Mojžíšové

Léčba bolestivé kostrče

Léčba inkontinence

MFK - Myofasciální korekce

 

Rehabilitace - Hana Brathová

Design: Getahead 2013